ตลาดพารวย KMITL นวัตกรรมไขความจน

“ระบบการศึกษาไทย” ยิ่งแข่งขันกันมากขึ้นเท่าไหร่ดูเหมือนว่าจะยิ่งเพิ่มช่องว่าง “ความเหลื่อมล้ำ”…ทวีความกดดันรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น และอีกปัญหาสำคัญมีว่า เมื่อเปลี่ยนยุคการบริหาร นโยบายข้างบนก็มักปรับเปลี่ยน…ไปคนละทิศละทาง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาท่านหนึ่งเคยสะท้อนมุมมองไว้ว่า ใน “ศตวรรษที่ 21”…เด็กที่สามารถหาเงินได้ไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนเก่งแต่เขาต้องคิดเป็น…“โลกต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่และพร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์”

ครีเอทีฟติ๊งกิ้ง”…กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์สำคัญแล้วก็ต้องทำงานเป็นทีมได้ ต้องมี “คอลลาบอเรทสกิล”…ร่วมกันแชร์ไอเดียพร้อมรับฟัง นำไอเดียจากมุมมองหลากหลายด้านของผู้อื่นมาต่อยอดหารือ คิด วิเคราะห์ ลงมือทำตามความถนัดหรือหน้าที่ ซึ่งต้องลงเสาเข็มสร้างรากฐานที่มั่นคงตั้งแต่การเรียนระดับ “อนุบาล”

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมและร่วมเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างเงิน สร้างอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ ในงาน “KMITL INNOKET 2022”

งานนี้นับเป็นครั้งแรกของการเปิด “ตลาดนวัตกรรม” เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ที่จะช่วยสร้าง “รายได้” จากการต่อยอด…สร้างอาชีพกับประชาชนหรือผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจของตนเอง

นวัตกรรมต่างๆที่ถูกพัฒนาโดยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษารั้วพระจอมเกล้าลาดกระบัง อาทิ “นวัตกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” ที่ช่วยให้การขยายพันธุ์ไม้ด่าง…พันธุ์ไม้ดอก สามารถทำได้ปริมาณมากในเวลาอันสั้น

“นวัตกรรมแปรรูปข้าวเหนียวหัก” เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ผลิตจากปลายข้าวหรือข้าวหัก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี “คลินิกธุรกิจด้านอาหาร” จากคณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจทุกรูปแบบและหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บอกว่า ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์หรือกระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างผ่านการผนวกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

การศึกษา

ทั้งเพื่อ “ลดต้นทุน” ในการทำธุรกิจและสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค

สจล. สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในฐานะ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก” ที่มีความก้าวล้ำทางการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งการใช้ชีวิต การดำเนินธุรกิจ และการทำประโยชน์สู่สังคมโลก จึงได้สานต่อวิสัยทัศน์นี้

ย้ำว่า…เป้าหมายสำคัญของงาน “เคเอ็มไอทีแอล อินโนเก็ต 2022” (KMITL INNOKET 2022) ตลาดนวัตกรรมสร้างอาชีพและต่อยอดธุรกิจ พุ่งเป้านำเสนอให้เห็นถึงโอกาสของการนำ “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี” ไปต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการที่สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง

หรือแม้กระทั่งสร้างเป็น “อาชีพใหม่” เพื่อเป็นรายได้เสริมในอนาคต ด้วยงบประมาณลงทุนขั้นต่ำที่ 5,000 บาท สำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป หรือผู้ว่างงาน

หลังสถานการณ์การระบาดไวรัส “โควิด-19” ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนไม่น้อย การลงทุนที่น้อย ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวไปทีละก้าวอย่างมั่นคง ด้วยเส้นทางที่ชัดเจนบนฐานวิชาการอย่างเป็นแบบแผนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่ง สจล. ยังมุ่งสร้าง “มาตรฐานสินค้า” ที่ผลิตภายในประเทศให้แข็งแรง เติบโต พร้อมขยายโอกาสไปสู่ตลาดโลก

ไฮไลต์นวัตกรรมในงานที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาโดยคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา สจล. จำนวนมาก อาทิ เครื่องล้างรากผักอัตโนมัติ (Smart Root Washer) นวัตกรรมที่ช่วยให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ที่ปลูกผักในพื้นที่จำกัดสามารถคัดล้างผลผลิตให้สะอาดในมาตรฐานเดียวกัน พร้อมจัดส่งถึงมือผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่สำคัญ…สามารถลดการใช้แรงคนและลดการสูญเสียที่เกิดจากแรงงานลงไปได้ ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนี้มีราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาท

ถัดมา แผ่นตรวจวัดสารเคมีชนิดใช้ซ้ำได้มากกว่า 30 ครั้ง นวัตกรรม Re-SERS Chips…แผ่น SERS ถูกพัฒนาเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีที่มีความสามารถในการวิเคราะห์เอกลักษณ์ของสารเคมีได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจสอบร่องรอยของสารเคมีที่มีความเข้มข้นต่ำได้อย่างรวดเร็ว

น่าสนใจว่า นวัตกรรมนี้สามารถใช้ตรวจสอบสารเคมีได้หลายประเภท เช่น ยาฆ่าแมลง สารวัตถุระเบิด ส่วนประกอบของยา ยาเสพติด เป็นต้น อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานนานกว่า 6 เดือน โดยนวัตกรรมดังกล่าวราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 200,000 บาท

สำหรับ “คลินิกธุรกิจอาหาร” จากคณะอุตสาหกรรมอาหาร เป็นอีกมุมที่โดดเด่น รศ.ดร.อนุวัฒน์ ย้ำว่า เราพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารถึงกลยุทธ์ในการบริหารกิจการพร้อมด้วยหลักสูตรระยะสั้น สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจร้านอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

เน้นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนวัตกรรม ในงานเสวนา นวัตกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ…สร้างอาชีพใหม่จาก 3 องค์กรชั้นนำ

ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นำไปสู่การต่อยอดเป็นไอเดียในการสร้างอาชีพ…การทำธุรกิจ

ตลอดจนสร้างโอกาสทำกินรูปแบบใหม่ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและผู้พ้นโทษอีกด้วย

ตอกย้ำตลาดนวัตกรรม “เคเอ็มไอทีแอล อินโนเก็ต 2022” ตลาดเดียวที่รวบรวมนวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์เป็นอาชีพใหม่ ต่อยอดธุรกิจ หรือเพิ่มมูลค่าให้กับ “สินค้า” และ “บริการ” ได้